Suomen Tasavalta

编辑:蛋黄网互动百科 时间:2020-06-07 13:24:37
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
Suomen Tasavalta即芬兰。芬兰位于欧洲北部。1917年12月芬兰共和国宣布独立
中文名称
芬兰
外文名称
Suomen Tasavalta
所属地区
欧洲北部
海岸线
1100公里
Suomen Tasavalta即芬兰。芬兰位于欧洲北部。与瑞典挪威俄罗斯接壤,南临芬兰湾,西濒波的尼亚湾海岸线长1100公里。地势北高南低。内陆水域面积占全国面积的10%,有岛屿约17.9万个,湖泊约18.8万个,有“千湖之国”之称。全国1/3的土地在北极圈内。属温带海洋性气候。平均气温冬季-14℃-3℃,夏季13℃- 17℃,年平均降雨600毫米。芬兰最早的居民为拉普人,故芬兰又称拉普兰,以后芬兰人迁入,建立了芬兰大公国。十二世纪后半期被瑞典统治。1809年俄瑞战争后并入帝俄,成为大公国。1917年12月芬兰共和国宣布独立
词条标签:
地理 地点